Заплахи
 

Европейският лалугер е вид - ЗАСТРАШЕН ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ.
Причините за да се достигне до това състояние са няколко. Като цяло това е разрушаването на неговите местообитания. То бива по няколко начина:

 
:: Механичната обработка на огромни земеделски масиви и засаждането им с монокултури.
монокултури

С увеличаването на обработваемите площи човек не само разрушава местообитанията, но прекъсва и естествените връзки между отделните лалугерови колонии.

машина
 
:: Интензифициране на селското стопанство. При този процес се използват много и най-различни видове химикали: хербициди, инсектициди, родентициди, минерални торове и др.
самолет
 

:: Строежа на пътища, автомагистрали и въобще разширяването на застроените площи. Това въздействие е особено валидно в страните от Централна и Западна Европа.
 
:: Изчезване на пасищата. Отглеждането на домашни животни (овце, говеда, коне и др.), които пасът свободно, разнообразява растителния състав и не позволява на тревата да израсте висока. Когато тревата е ниска лалугерът вижда своите потенциални врагове. Но през последните 15 години животните отглеждани свободно на паша намаляха значително. Много пасища деградираха или изчезнаха, а от там и лалугера.
 
 
 
новини
публикации
литература
галерия
спонсори
връзки
 
 
 
 
 
обща информация биология и екология заплахи опазване новини публикации литература галерия спонсори връзки
 
кои сме ние
webmaster
как да помогнем
обща информация биология и екология опазване кои сме ние как да помогнем