Биология и екология
Поведение
поза колче

Лалугерите образуват колонии от няколко до стотици индивиди. През деня можем да ги наблюдаваме как се хранят, как пробягват през пътя, копаят своите дупки или застават прави и оглеждат околността. Основната им храна са треви и семена. Понякога се случва след жътва да се заселят в житните ниви където се хранят с опадалите семена.

Лалугерите са активни през деня. Ако наблюдаваме тяхна колония ще забележим, че докато повечето индивиди се хранят, едно или няколко животни застават в изправено положение (поза – колче) и наблюдават околността за опасности. Ако забележат такава, те предупреждават останалите, като издават характерно изсвирване и всички се изпокриват в дупките. Така индивида, който е на пост се жертва за останалите си събратя. Това явление е наречено алтруизъм и наскоро се смяташе, че е присъщо само на Човека.

Жизнен цикъл

Годишния цикъл на всички представители на сем. Spermophilus може да се раздели на два периода: активен и неактивен (зимен сън). Европейския лалугер е облигатен хибернатор т.е. той задължително изпада в зимен сън - хибернация. Хибернацията е поведенческа и физиологична адаптация на преживяване на неблагоприятни условия. Лалугерите не събират хранителни запаси, а използват енергията натрупана под формата на тлъстини, затова през лятото и ранната есен те се хранят активно. В България зимния сън трае около 6 - 7 месеца (от септември - октомври до началотo на март). Неговата продължителност зависи от климатичните условия и надморската височина. Първи в зимен сън изпадат старите мъжки, последвани от нераждалите женски. Последни лягат раждалите женски и тазгодишните малки. Когато лягат в зимен сън лалугерите правят специални дупки (виж "Убежища"). Случва се при много горещи и сухи летни месеци лалугерите да изпаднат в летен сън, който след това без прекъсване да премине в зимен.

 
Рaзмножаване

Размножаването започва веднага след като се събудят от зимен сън (февруари - март). Бременността трае около 28 дни. През април - май се раждат около 5-8 голи и слепи малки. Малките прекарват първите 4 седмици в дупката. Лалугерите за разлика от много от гризачите се размножават през втората година на своето развитие.

 
Убежища
Европейския лалугер обитава дупки в земята който изкопава сам. В тях той прекарва нощта, крие се от хищници, отглежда своите малки и заспива зимния си сън. Различават се няколко вида дупки: временни, постоянни и дупки за зимен сън. Временните дупки са с просто устройство. Имат един вход/изход, една галерия без гнездова камера и служат само за временно укритие от неприятели. Постоянните дупки са сложна система от галерии и гнездови камери. Те имат по няколко входа/изхода.

В края на есента лалугерите изкопават (полегати ходове завършващи с жилищна (гнездова) камера. Дъното на тази камера е постлано с изсъхнали треви който лалугера събира от повърхността.

Дълбочината на зимните дупки обикновено е около 40-60 см., но могат да достигнат и дълбочина от 315 см. Преди заспиване тези дупки се преустройват за зимен сън като лалугерите изкопават вертикален тунел нагоре към повърхността, но не я достигат. С изкопаната пръст те запълват полегатия вход. Така те се изолират от неблагоприятните климатични условия през зимата. След събуждане от зимен сън (пролетта) те доизкопават вертикалния изход нагоре и излизат на повърхността.
 
Храна

Европейския лалугер се храни главно с растителна храна (зелени части на  тревисти растения и семена). През лятото и след жътва се случва да се засели в житни ниви където се храни със зреещите пшенични и ечемични семена. В превод родовото му название “Spermophilus” означава “обичащ семена” (spermа – семе, philus – обичащ). Нужната му вода си набавя единствено от храната.

 
хранене хранене
 
Европейския лалугер има специално приспособление за събиране на храна – бузни торбички. Когато е на повърхността и се храни той е много уязвим от нападение от хищници. Затова той набързо събира храната в тези торбовидни образования (подобно на хамстер) и отива в дупката където на сигурно място я сдъвква и поглъща.
 
Взаймноотношения с други видове
Много хищници (птици и бозайници) се хранят с европейския лалугер. Много от тях са редки (включително световно застрашени) и защитени от много български и световни закони.
сокол  

От птиците това са - царския орел (Aquila heliaca), скалния орел (A. chrisaetos), ловния сокол (Falco cherrug), малкия (A. pomarina) и голям (A. clanga) креслив орел и др. Счита се, че част от тези грабливи птици изчезват, защото намалява основана им храна – лалугера.


От бозайниците това са редките пъстър пор ( Vormela peregusna) и степен пор (Mustela eversmanni). За тези два вида той е жизнено важен, защото те са се специализирали именно в лов на лалугери. Ако изчезне лалугера ще изчезнат и тези бозайници.

Други птици използват неговите дупки за гнездене, като например ориенталското каменарче (Oenanthe isabellina). Често можем да видим тези малки птички (много по-малки от един лалугер) да стоят на някое по-високо място в колонията и да чакат в засада. Когато видят някой лалугер да се движи, те прелитат и отскубват парченце козина от него, с която по късно постилат своето гнездо.

пор
 
 
новини
публикации
литература
галерия
спонсори
връзки
 
 
 
 
 
обща информация биология и екология заплахи опазване новини публикации литература галерия спонсори връзки
 
кои сме ние
webmaster
как да помогнем
обща информация заплахи опазване кои сме ние как да помогнем